menu

IJsselrund

Met een gezond bodemleven als basis grazen onze dubbeldoelkoeien in een natuurlijke omgeving aan de IJssel vol weidevogels en insecten.